(0326) 221 35 35
info@ozumitelektrik.com.tr

Topraklama Ölçüm Raporu

Çoğu zaman fark etmesek de hayatımızın merkezinde önemli bir yeri olan elektriğin, önlemsiz olarak kullanılmaya devam edilmesi halinde insan güvenliğine büyük bir tehdit olduğunu söylemek yanlış olmaz. Elektrik, hayatımız için büyük kolaylıkları beraberinde getirdiği gibi günümüz şartlarında hemen hemen her alanda işlerin yürümesinde vazgeçilmez enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Güvenli bir şekilde yalıtımı sağlanan ve kullanıma sunulan elektrik enerjisi, ihtiyaçların giderilmesi ve enerjiye ihtiyaç duyan tüm cihazların güvenle çalışmasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Buna rağmen özellikle topraklama önlemleri alınmamış ve güvenliğe tehdit oluşturan bir yapıda bulunan elektrik tesisatları, bir anda insan hayatını tehdit eden unsurlar haline gelebilmektedir.

Topraklama Ölçümü: Bilindiği üzere topraklama; elektrikli araçların (jeneratör, transformatör, motor, aydınlatma direği, buzdolabı, çamaşır makinesi vb.) aktif olmayan yani gerilim altında yük taşımayan metal kısımlarının bir iletken vasıtasıyla toprakla birleştirilmesi işlemidir. Buna göre topraklama ölçümü ise; insan hayatı için risk oluşturabilecek elektrikli araç ve gereçlerin, bina ve işletmelerin EMO (Elektrik Mühendisleri Odası), TSE ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini sağlayan teknik işlemler bütünüdür.

Topraklama Raporu: Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği’nin EK-P maddesi gereğince elektrik tesislerinde yapılacak olan ölçümleri, raporlamaları ve uygunlu değerlendirme işlemleri sadece EMO üyesi olan Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendisleri tarafından yapılabilir. Bu ölçümlerin yapılabilmesi için kuruluşların, yukarıdaki alanlarda “mühendis” unvanına ve yetki belgesine sahip personel bulundurması şartı vardır.

Öz Ümit Mühendislik olarak topraklama ölçümü ve topraklama raporu işlemlerinde gerekli yeterlilik belgelerine sahip mühendislerimiz taleplerinize yönelik bu alanda ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.

Topraklama ölçümü ve topraklama raporu veren firmaların yukarıda belirttiğimiz yetki belgelerine sahip olmaları şattır. Bu sebeple hizmet öncesi firmanın yetki belgesini mutlaka sorgulayınız.

TOPRAKLAMA ve KAÇAK AKIM RÖLESİNIN ( A.A.A) GEREKLİLİĞİ ve RAPORLANDIRMA

Topraklamanın önemi, İşletme cihazlarında herhangi bir kısa devre, yalıtım bozukluğu, insan veya canlılar kaynaklı oluşabilecek her türlü hatalar sonucu elektrik çarpmalarını önlemektir.

Ayrıca insan vücudunun yönetmelik ve yapılan hesaplar sonucu elektrik çarpmasına ne kadar süre ve gerilim seviyesinde dayanabildiği belirtilmektedir.

Müsaade edilen dokunma gerilimleri;

AG(Alçak Gerilim) tesislerinde : 50 V

Islak yer, şantiye vb. alanlarda : 25 V

AG şebekelerde hatalı devre 5 s içinde kesilmek zorundadır.

Ayrıca Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği madde8-a4/iii belirtildiği üzere yapılan topraklamanın direnç değeri hususunda;

R < 50 V / Ia şartının hesabını istemektedir.

Ülkemizde topraklama sistemleri genel olarak TT- tipi sistemdir. Bu tip şebekelerde topraklama geçiş direncinin gerekli korumayı yapabilmesi için çok küçük değerlerde olması gerekmektedir. İstenilen topraklama direnç değerini elde etmek pratikte mümkün olmadığından Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliklerinde TT şebekelerde Kaçak Akım Rölesi (A.A.A) kullanımını zorunlu kılmıştır.

Bu sebeple;

Tesislerden istenen yıllık periyodik topraklama ölçüm raporlarında (aşağıda örnekte verilmiştir. ) tesisin topraklama direnç değerlerinin uygun olabilmesi için yukarıda belirtilen Kaçak Akım Rölesi Kullanılması gereklidir. Aksi takdir de ölçüm raporlarında topraklama direnç değerleri için uygunluk verilmez ve Kaçak Akım Rölesinin takılması önerilir.

Ayrıca gerekli ölçümler EMO'ya kayıtlı bir Elektrik Mühendisi tarafından yapılıp örnekteki şekilde raporlandırılır.

Comments are closed.