(0326) 221 35 35
info@ozumitelektrik.com.tr

Harmonik Ölçüm ve Raporlama

HARMONİK

Enerji dagıtım sistemlerinde sinüs formundaki bir gerilim kaynağı yarı iletken teknolojiye sahip bir sisteme uygulanırsa (DC veya AC Sürücü , UPS vb), sistemin vereceği akım cevabı kare dalga seklinde olacaktır. Sinüs formunda ve sistem empedansı oranında genliğe sahip olması gereken bu akım dalga seklinin kare dalga olmasının nedeni içerdiği temel şebeke frekansı dışındaki sinüs dalgalarıdır. Temel şebeke frekansı ( 50 Hz) dışındaki diğer sinüs formundaki bu akımlara "Harmonik " denir.

HARMONİK KAYNAKLARI

 • Transformatörler
 • Döner makineler
 • Güç elektroniği elemanları
 • Doğru akım ile enerji nakli (HVDC)
 • Statik VAR jeneratörleri
 • Ark fırınları
 • Kesintisiz güç kaynakları
 • Gaz deşarjlı aydınlatma
 • Elektronik balastlar
 • Fotovoltaik sistemler
 • Bilgisayarlar

Güç Kalitesi-Harmonik Ölçümünün Avantajları

 • Elektrik sisteminin analizi ile sorunlar uygulama öncesi görülebilir/tespit edilebilir.
 • Standartlara uygun ölçüm ve raporlama ile tesislerde en uygun çözüm tasarlanabilir.

Güç kalitesi mühendisliği, konusunda uzman mühendislerimiz tarafından standartlara uygun profesyonel ölçüm cihazları ile ulusal / uluslararası standartlara uygun olarak ölçüm ve raporlama hizmetinin sağlanmasıdır.

Tesiste belirlenen / ihtiyaç olan dağıtım noktalarında ölçülen çeşitli elektriksel parametrelerle ilgili standartlar çerçevesinde analizler yapılarak şebeke ve tesise ait güç kalitesi problemleri ayrı ayrı tespit edilir ve çözüm önerileri geliştirilir.

Güç kalitesi mühendisliği, doğru bir raporlama, standartlara uygun ölçüm cihazı ile EN50160, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-30 ve IEEE 519 standartlarına göre doğru ölçüm noktalarından, değişken şartlarda, uygun periyodlar ve hassas örnekleme ile ölçüm almayı ve alınan ölçümleri ileri mühendislik bilgileri ile birleştirerek doğru yorumlamayı ve gerekirse sistemi modellemeyi gerektirir.

Güç kalitesi ile ilgili ölçülebilecek parametreler şu şekildedir:

 • Gerilim çökmesi
 • Gerilim yükselmesi
 • Gerilim kesintisi
 • Gerilim dengesizliği
 • Yük/Nötr akımları ve dengesizlikler
 • Aktif / Reaktif Güç ve Güç Faktörü
 • Harmonikler – Thd, FFt
 • Frekans dalgalanması

Comments are closed.