(0326) 221 35 35
info@ozumitelektrik.com.tr

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

1kV ve üstü enerji ile beslenen tesisler, işletmelerinde Elektrik Mühendisleri Odası tarafından eğitim almış sertifikalı bir Elektrik Mühendisi bulundurmak veya sözleşmeli olarak dışarıdan hizmet almak zorundadırlar.

Elektrik kuvvetli Akım tesisleri yönetmeliğinin 60.maddesi gereğince Yüksek gerilim bulunan her tesiste, yüksek gerilim işletme sorumlusu olması zorunludur. EMO Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği’ne göre, elektrik yüksek gerilim tesislerinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstelenen işletme sorumlusu elektrik mühendislerine bazı yükümlülükler getirilmiştir. İşletme sorumlusu; bu yönetmelikte tanımlanan işletmede güvenlik önlemlerinin alınması, ortaya çıkan arızalarda yapılacak müdahalelere nezaret edilmesi ve gerekli manevraları yapılması, sorumlulukları ile ilgili konularda işletme sahibine rapor verilmesi, gerekli test ve bakımların yapılması, gerekli iş güvenlik malzemelerinin tesiste bulundurulmasını sağlayan kişidir.

 

Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu ;

  • Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi İşveren, İşletme Sorumlusu Mühendis ve EMO Tarafından imzalanacaktır.
  • İşletme Sorumlusu ;İşletmenizde Yüksek Gerilim ile ilgili her türlü güvenlik önlemini alacak, acil durumda yapılması gerekenleri planlayacak, periyodik olarak kusur ve eksiklikleri işverene raporlayacaktır.
  • İşletme Sorumlusu : İşveren adına TEDAŞ’a karşı sorumlu ve bu konuda muhatap olma durumundadır.

Öz Ümit Mühendislik olarak Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmeti verdiğimiz işletmelere aşağıdaki hizmetleri de dahil etmekteyiz.

  • Düzenli olarak topraklama tesisinin kontrolü ve raporlanması
  • Kablo bağlantılarının ve elektrik panolarının düzenli olarak termal kamera ile izlenmesi,
  • Yılda en az bir kere Enerji Kalitesi (Harmonik) Ölçümü ve Raporlanması

Comments are closed.